הדרכות עזרה ראשונה ושיקום פציעות ספורט

קורס נאנמני עזרה ראשונה 60 שעות

קורס עזרה ראשונה 44 שעות

קורס עזרה ראשונה לגננות וסייעות 22 שעות

קורס שיקום פציעות ספורט

רענון עזרה ראשונה

רענון עזרה ראשונה 8 שעות

(רענון גם למאמני חדר כושר בהתאם לתקנות הספורט)

רענון עזרה ראשונה 22 שעות